Velkommen til

Bø Fysioterapi

Vi har åpent!

Vi holder åpent nå med restriksjoner i henhold til Helsedirektoratet.

Generell fysioterapi

Vi kan hjelpe deg med blant annet kroniske lungelidelser, nyre og hjertelidelser, etter slag, lidelser i ledd og muskler, etter operasjon og generell smerte.

Fysioterapi for unge

Dette dreier seg om undersøkelse, veiledning, behandling, tverrfaglig samarbeid og motorisk trening av barn. Dette er for å fremme barns helse, bevegelsesutvikling og livsglede.

Gruppetilbud

Gruppetilbud er aktuelle etter ulike typer operasjoner, slitasje (artrose), akutte/kroniske smerter, feilfunksjoner i muskelskjelettapparatet, raskt funksjonstap og for å hindre tap av funksjonsevnen eller opprettholde/øke funksjonsevnen.

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Velkommen til Bø Fysioterapi

Litt om oss

Bø fysioterapi er en gruppepraksis med tre fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen.

Vi tilbyr generell fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og spesialitet innen barne- og ungdomsfysioterapi.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få behandling hos oss.

  • Barn under 16 år og yrkesskadde skal ikke betale egenandel.

  • Voksne må betale egenandel.

Vi har tatt AktivA kurs for behandling av artrose.

Fysioterapeutene
Gøril Thyholdt

E-post: Goril@bofysioterapi.no
Telefon: 905 59 074

Gøril er utdannet fysioterapeut fra Bergen i 94, videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i Trondheim 2002. Flere Qi gong kurs. En lang rekke kurs i barnefysioterapi, smertebehandling, mange behandlingskurs i psykomotorisk fysioterapi. Fullført traumekompetanse, SE, Somatic Experinecing I 2014. Hun har gått i regelmessig veiledning og har jobbet som kommunefysioterapeut, på flere psykiatriske sykehus og i privat praksis.

Halldis Bergland

E-post: Halldis@bofysioterapi.no
Telefon: 905 13 934

Halldis er utdannet fysioterapeut fra Oslo i 78. Mellomfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, samt videreutdanning innen barne- og ungdomsfysioterapi i 96. Har Vojta utdanning, en lang rekke kurs innen barn, unge og voksne. I tillegg har hun kurs innen idrettsfysioterapi, manuell terapi og ergonomi. Hun har gått regelmessig i veiledning og har arbeidserfaring fra sykehus og i privat praksis.

Har også tatt AktivA kurs for behandling av artrose.

Maj-Lis Ulland

E-post: Maj-lis@bofysioterapi.no
Telefon: 915 83 670

Maj-Lis er utdannet fysioterapeut fra Danmark i 84, videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i Oslo 05. Hun har tatt kurs i Qi gong, barnefysioterapi, manuellterapi, behandlingskurs i psykomotorisk fysioterapi, kurs i gruppetrening og kurs i generell fysioterapi. Hun har gått i regelmessig veiledning og har erfaring fra akutt sykehus, kommunefysioterapi gjenopptreningsinstitusjon i tillegg til privat praksis.