Barne og ungdomsfysioterapi

Dette dreier seg om undersøkelse, veiledning, behandling, tverrfaglig samarbeid og motorisk trening av barn. Dette er for å fremme barns helse, bevegelsesutvikling og livsglede.

Behandlingen utføres av en fysioterapeut med videreutdanning innenfor behandling av barn/unge mellom 0 og 18 år, både funksjonshemmede og funksjonsfriske.  

Målet er å opprettholde eller bedre barn og unges funksjonsevne.

Det må ikke nødvendigvis være store utfordringer/problemer i barnets bevegelsesmønster for å søke fysioterapi. Eksempler på dette kan være skjevstillinger og favorittside hos spedbarn eller forsinket motorisk utvikling.