Gruppetilbud

Alle som starter i grupper har vært til undersøkelse og eventuelt individuell fysioterapi først.

Gruppetilbud er aktuelle etter ulike typer operasjoner, slitasje (artrose), akutte/kroniske smerter, feilfunksjoner i muskelskjelettapparatet, raskt funksjonstap og for å hindre tap av funksjonsevnen eller opprettholde/øke funksjonsevnen.

Bevegelsesgruppene er basert på prinsippene i psykomotorisk fysioterapi, Basal kroppskjennskap og Qi gong. Gruppene er i gymsalen med spesiallaget gulv for god svikt i underlaget. Vi jobber stående, gående, sittende og liggende med et «her og nå» perspektiv. Det er en måte å utforske ulike bevegelser, sammenhengen mellom kropp og følelser, levd liv og hvordan dette påvirker din funksjon, pust og bevegelighet. Balanse er ferskvare og gruppen gir deg en mulighet til å kjenne på din balanse, bevisstheten om hva som påvirker din balanse og hvordan det påvirker ditt overskudd, din livsgnist og evne til å være tilstede i eget liv.

Treningsgrupper er i treningssalen med apparater og slynger. Her jobber vi med koordinasjon, balanse med hjelpemidler som ulike balanse puter mm.  Styrke trening i apparater og i slynger. Kondisjonstrening på sykler, romaskin og tredemøller.

Grupper for barn, tilpasses etter behov.