Litt om Bø Fysioterapi

Bø fysioterapi er en gruppepraksis med tre fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Vi tilbyr generell fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og spesialitet innen barne- og ungdomsfysioterapi.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få behandling hos oss. Barn under 16 år og yrkesskader skal ikke betale egenandel. Voksne må betale egenandel. I 2018 er det et egenandelstak-2 på kr 2025 for frikort hos fysioterapeuter med driftsavtale.

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling

I Behandlingen anvender vi forskjellige metoder, teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning. Pasientenes aktive deltakelse i samarbeid med fysioterapeuten er helt avgjørende for å klarlegge behov og finne et behandlingsopplegg som gjør pasienten helt frisk, eller få en så god funksjonsevne som mulig.

Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring, evt. opprettholdelse av funksjonsevnen på kort og lang sikt.