Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. 

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og
kroppsopplevelse.

Traumhelende

Traumatiske opplevelser som trafikkulykker, overgrep, fallulykker eller mishandling kan virke sjokkerende og skremmende. Hendelser som dette gir reaksjoner og symptomer fra kroppen gjennom en økt aktivitet i vårt nervesystem. Kroppen går i forsvarsmodus (fight), fly (flight) eller stenge av (freeze).

Disse reaksjonene normaliseres oftest i den akutte fasen gjennom at vi får prate om det som har skjedd, reagere følelsesmessig og få oppleve støtte fra omgivelsene. I noen tilfeller er ikke dette nok. Den økede aktiviteten i nervesystemet forblir i kroppen, og gir oppgav til en rekke symptomer.

Hvor skremmende en situasjon oppfattes er alltid subjektivt og beror bla på omstendighetene rundt hendelsen og tidligere opplevelser.